dinsdag 8 januari 2013

It's a long way from here


Rolala... je voudrais vivre à Bruxelles ou une autre grande ville maintenant que je suis jeune. J'ai dû faire une heure de trajet pour alle voir une amie de là-bas. Moi dans mon coin perdu je ne peux pas sortir trop loins de chez moi car il n'y a plus de trains après minuit, et plains de trucs comme ça. Vivement que j'aille en kot !


Rolala... ik wou dat ik in Brussel woonde of een andere grote stad nu ik jong ben. Ik heb één uur moeten reizen om een vrindien te gaan bezoeken. Ik in mijn verloren woonplaats mag niet te ver van  huis uitgaan want er zijn geen treinen meer na midernacht, en zo van die dingens. Ik wil snel op kot zijn !


Moi et AlexiaE.X

1 opmerking: